Mali princ


SlikaSlijedom zajedničkog dogovora oko suradnje naše Udruge i Grada Ivanić-Grada na rješavanju mnogobrojne problematike arhitektonskih barijera i pristupačnosti ulica i građevina osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, Udruga je 13. studenog ove godine dogradonačelniku Grada Ivanić-Grada podnijela svoje prijedloge o prioritetnim područjima koje smatra da bi Grad Ivanić-Grad trebao kroz 2010. godinu urediti kako bi postale pristupačne navedenoj populaciji građana.

Radi se o prijedlozima za osiguranjem elemenata pristupačnosti građevina javne i poslovne namjene na području Grada Ivanić-Grada koji su od prioritetnog značaja za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti s našeg lokalnog područja:

A) PROSTORI I POVRŠINE JAVNE NAMJENE (sukladno čl.5., točka 14. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, NN 151/05):

1. upuštanje rubnjaka na pješačkim prijelazima i raskršćima (sukladno čl.41. i čl.43. Pravilnika) posebice uži centar grada: Omladinska, Vukovarska, Ul. Slobode, Moslavačka, Trg V.Nazora, Ul. Kralja Tomislava i Savska (posebice kod semafora); te ulica kojom se dolazi do Udruge (Ul. S. Majdeka);

2. uređenje pješačkih prijelaza (sukladno čl.41. Pravilnika) - na pješačkom prijelazu kod pošte se nalazi betonski čunj postavljen nasred nogostupa; na pješačkom prijelazu od pošte prema papirnici Tema-M nije upušten nogostup);

3. pravilno iscrtavanje svih postojećih, te novih parkirališnih mjesta (sukladno čl.38. Pravilnika) - od postojećih parkirališnih mjesta trebalo bi pravilno iscrtati parkirališno mjesto ispred Parka S.Posezija, ispred Privredne banke (Školska ulica), Centar za soc.skrb; te u budućnosti Lindl i Konzum kod silosa;

4. upustiti rubnjake pored parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom (sukladno čl.38. Pravilnika): ispred Parka S.Posezija, na Trgu V.Nazora (kod Konzuma, kod Zagrebačke banke), Plodine, utjecati na Lindl i Konzum kod silosa;

5. povećati broj parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom (sukladno čl.50. Pravilnika) - iscrtati jedno parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom u Ulici Petra Krešimira IV, ispred Parka S.Posezija, željeznička stanica, Dom Alojza Vulinca, te utjecati na postavljanje parkirališnih mjesta ispred trgovačkih centara Lindl i Konzum kod silosa;

6.postaviti na sva parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom dodatnu tablu «Ako ste uzeli moje parkirališno mjesto hoćete li i moj invaliditet?»;

7. podrška Mjesnom odboru Šarampov Donji za uređenjem nogostupa u ulici S.Majdeka, uređenjem pješačkog prijelaza kod Društvenog doma Šarampov Donji, te uređenjem biciklističke staze prema šumi Žutica;

8. uređenje kružnog toka ili semafora na raskršću Ul .S.Majdeka i Obilaznice (raskršće je vrlo opasno za sve pješake, posebice za djecu i osobe s invaliditetom).

 

B) ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI GRAÐEVINA JAVNE NAMJENE (sukladno čl.5., točke 1.-10. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, NN 151/05):

1. uvesti centralno grijanje u Društveni dom Šarampov Donji gdje se nalazi prostor Udruge (prostor je opće namjene i redovito ga koriste osim naše Udruge i KUD Ivanić-Grad, Društvo žena D.Šarampov, DVD, političke stranke, te druge pravne i fizičke osobe);

2. proširiti ulazna vrata u Društveni dom Šarampov Donji gdje se nalazi prostor Udruge (sukladno čl.16. Pravilnika);

3. izgradnja lifta u Domu zdravlja Ivanić-Grad (sukladno čl.12. Pravilnika);

4. izgradnja lifta ili podizne platforme u osnovnim školama u Ivanić-Gradu (OŠ S.Basaričeka, OŠ Ð. Deželića) i Iv.Graberju (OŠ J.Badalića), te u sklopu sportske dvorane Žeravinec (pristup tribinama nije moguć za osobe s invaliditetom) sukladno čl.12., čl.13. i čl.14. Pravilnika;

5. izgradnja rampe na ulazu u sportsku dvoranu u sklopu Srednje škole Ivana Šveara (sukladno čl. 10. Pravilnika);

6. uređenje rampe na ulazu u poštu (sukladno čl.10. Pravilnika);

7. uređenje rampe na ulazu u Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad (sukladno čl.10. Pravilnika);

8. postaviti lift u Županijsku zgradu (sukladno čl.12. Pravilnika);

9. utjecati na uređenje ulaza u Zagrebačku banku (na upuštanje stepenice na ulazu i proširenje ulaznih vrata).

S ciljem nastavka daljnje suradnje Udruga je u službenom dopisu predložila kontinuirano održavanje sastanaka između predstavnika naše Udruge i predstavnika Grada (dogradonačelnika i komunalnog redara).
 

Nadamo se daljnoj podršci Grada, te da ćemo zajedničkim snagama učiniti Ivanić-Grad pristupačnijim svim građanima, posebice osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti koje čine 13% našeg stanovništva.

Pozivamo zainteresirane građane da se uključe u naš projekt, te daju svoje prijedloge oko uklanjanja arhitektonskih barijera na području Grada Ivanić-Grada, te Općina Kloštar Ivanić i Križ kako bismo ih dodali na našu listu prijedloga, te ih proslijedili nadležnim tijelima.

Facebook podijeli