Mali princ


Danas je SVJETSKI DAN CEREBRALNE PARALIZE!

Cerebralna paraliza (CP) je grupa neprogresivnih poremećaja pokreta i položaja. CP je najčešći tjelesni invaliditet u djetinjstvu. Uzrokovana je oštećenjem nezrelog mozga, najčešće
prije rođenja. Ne postoji samo jedan uzrok ali znanstvenici su definirali niz faktora koji mogu dovesti do oštećenja mozga. Uz podršku roditelja, obitelji, zajednica, vladajućih struktura i profesionalaca djeca s cerebralnom paralizom mogu voditi zdrav i ispunjen život!

Facebook podijeli