Mali princ


Zagrebačka županija je Udruzi „Mali princ“ u 2022. godini dodijelila financijska sredstva u iznosu od 23.000 kuna za projekt „Mobilni tim – stručna pomoć osobama s najtežim vrstama invaliditeta“ i 10.000 kuna za projekt „Moja terapija – prilika za ravnopravniji život“.

Projekt „Mobilni tim – stručna pomoć osobama s najtežim vrstama invaliditeta“

Glavni cilj projekta je osigurati ravnopravnu dostupnost socijalnih usluga, osnaživanje, podršku i socijalne kontakte osobama s najtežim stupnjevima invaliditeta u njihovim domovima, uz jačanje kompletne obiteljske strukture korisnika kroz pružanje usluga u sklopu rada Mobilnog tima. Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta su:

 1. Terapijske aktivnosti
 2. Njegovatelj u kući
 3. Psihosocijalna podrška i savjetovanje
 4. Slobodno vrijeme uz organiziranu podršku
 5. Zapošljavanje osobe s invaliditetom
 6. Grupe podrške za roditelje, skrbnike i udomitelje
 7. Info pult „Zajedno smo jači“
 8. Jačanje promotivnih aktivnosti

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Ivanić Grad.

Projekt „Moja terapija – prilika za ravnopravniji život“

Glavni cilj projekta je osnažiti djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, olakšati njihovo socijalno uključivanje i stvoriti temeljne preduvjete za ravnopravniji život kroz provođenje terapijskih aktivnosti, aktivnosti za lakšu integraciju u odgojno-obrazovni sustav, primjenu stečenih znanja i vještina u praksi te senzibilizaciju lokalne zajednice. Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta su:

 1. Osnaživanje kroz individualne terapijske aktivnosti uz zapošljavanje dodatnog logopeda
 2. Osnaživanje za lakšu integraciju u odgojno-obrazovni sustav
 3. Primjena usvojenih znanja i vještina u praksi
 4. Senzibilizacija lokalne zajednice

Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Ivanić-Gradom i Centrom za socijalnu skrb Ivanić Grad.

Ovim putem želimo zahvaliti Zagrebačkoj županiji koja je dodijelila sredstva bez kojih provedba ovih projekata ne bi bila moguća!

Facebook podijeli