Mali princ


Datuma 15. listopada 2020. godine, Udruga „Mali princ“ potpisala je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava s Zagrebačkom županijom za projekt „Mobilni tim – stručna podrška osobama s najtežim vrstama invaliditeta“. Program je sufinanciran od Zagrebačke županije u iznosu od 14.000,00 kuna.

Projekt se provodi u trajanju od devet mjeseci, od 01. rujna 2020. godine do 31. svibnja 2021. godine, a cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim vrstama invaliditeta u lokalnoj zajednici, omogućiti im ostvarivanje temeljnih ljudskih prava i potaknuti njihovo socijalno uključivanje.

U sklopu projekta provoditi će se sljedeće aktivnosti:

  • Terapijske aktivnosti uz inovativan pristup – radna terapija uz primjenu asistivne tehnologije za potpomognutu komunikaciju (AAC) i fizikalne terapije
  • Njegovatelj u kući – podrška u vidu osobne higijene osobne higijene, unosa hrane, svakodnevne rutine, korištenje pomagala i dr.
  • Psihosocijalna podrška i savjetovanje – osnaživanje samih korisnika i najužih članova njihovih obitelji uz poseban naglasak na podršci u kriznim situacijama – pandemija COVID-19, kroz pružanje stručne podrške i pravovaljanih informacija
  • Inkluzivno volonterstvo – uključivanje OSI s blažim stupnjem invaliditeta u volonterske aktivnosti
  • Interventne aktivnosti – hitan prijevoz liječniku te podrška u kriznim situacijama

Sve aktivnosti usklađene su shodno epidemiološkim mjerama uslijed pandemije COVID-19.

Zagrebačka županija prepoznala je važnosti i kvalitetu usluga koje Udruga pruža te shodno tome financijski podržava rad Udruge gotovo od samih početaka njezinog djelovanja. Ovim putem se zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji što kontinuirano podržava naš rad.

Projekti Udruge „Mali princ“ koje je tijekom godina financijski podržavala Zagrebačka županija su sljedeći: „Prijatelji u igri i učenju“ (2020. godina), „Mali princ trči za one koji ne mogu, na humanitarnoj utrci Wings for life“ (2019. godine), „Prijatelji u igri i učenju“ (2018. i 2016. godina), „Psihosocijalna podrška i jačanje roditeljskih kompetencija“ (2016. godina), „Prijatelji u igri i učenju“ (2015., 2014., 2013. i 2012. godina), „Konj-terapeut“ (2011. godina), „Rastimo s Malim  princem“ (2009. godina) i dr.

Facebook podijeli