Mali princ


Dana 30.10.2019. održana je svečana završnica projekta „I ja imam svoje ja: pravo djece na integraciju i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici“, financiranog preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Na Završnom skupu u restoranu Food Book u Ivanić-Gradu sudjelovalo je ukupno 29 partnera, suradnika, zaposlenika, volontera i predstavnika lokalne zajednice koji su omogućili realizaciju uspješne provedbe projekta te postizanje zadanih rezultata i aktivnosti za dobrobit djece i osoba s invaliditetom.

Projektom je umreženo ukupno 6 partnera i suradnika: CZSS IVANIĆ GRAD, SŠ IVAN ŠVEAR, OŠ ĐURO DEŽELIĆ, IVAKOP D.O.O., OBRT ZA EKO IGRAČKE i OBITELJSKI RADIO IVANIĆ.

Ukupan iznos odobrenih financijskih sredstava za projekt je 134.000kn, od toga 40.000 KN PRVA FAZA, 50.000 KN DRUGA FAZA, 44.000 KN TREĆA FAZA.

Provedba projekta započela je 2016. godine te je kroz tri godine provedbe ostvaren opći cilj projekta, a to je promicanje prava djece kroz edukaciju, integraciju i sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

Kako bi se ostvario opći cilj, djelovalo se kroz 4 područja:

  1. Osnažiti i pripremiti djecu za aktivnu integraciju u lokalnu zajednicu
    2. Omogućiti djeci izražavanje vlastitog mišljenja
    3. Povećati integraciju djece u aktivnostima lokalne zajednice
    4. Poboljšati informiranost građana o pravima i integraciji djece

Aktivnosti kojima su se postigli ciljevi projekta obuhvaćale su terapije, slobodno vrijeme uz organiziranu podršku, edukativne radionice, kreativne radionice, sudjelovanje na manifestacijama u lokalnoj zajednici te edukacije.

Kroz tri faze provedbe od 2016.  do 2019. godine ostvareni su slijedeći rezultati:
a) 16 KORISNIKA obuhvaćeno kroz 137 sati radne terapije i 95 sati aktivnosti pomoć u učenju;

b) 12 korisnika obuhvaćeno kroz 160 sati aktivnosti Slobodno vrijeme uz organiziranu podršku;

c) održane 4 edukativne radionice u kojima je sudjelovalo 71 učenika iz nižih razreda OŠ;

d) održano 8 kreativnih radionica u ciklusu „Da mi je zlatna ribica“, pri čemu je u prvoj godini sudjelovalo 89, u drugoj 63, u trećoj 39 sudionika;

e) 11 sudjelovanja na kulturno-zabavnih manifestacija u lokalnoj zajednici;

f) održane 3 edukacije o pravima djece i osoba s invaliditetom, pri čemu je u prvoj godini sudjelovalo 29, u drugoj 21, a u trećoj 58 sudionika;


Zahvaljujemo svima koji su bili dio ove naše predivne priče i veselimo se nastavku uspješne suradnje!


 

 

Facebook podijeli