Mali princ


Slika Izborna skupština Udruge roditelja djece i osoba s invaliditetom «Mali princ» održana je 26. ožujka 2011. godine (subota) u Društvenom domu Šarampov Donji s početkom u 18:00 sati. Skupštini su prisustvovali redovni članovi Udruge, stručni suradnici, volonteri te voditeljica stručne službe.

 

Predsjednik Udruge, Dubravko Pavković, svečano je otvorio Skupštinu. Slijedio je izbor Radnog predsjedništva; predsjednika i članova, ovjerovitelja zapisnika te zapisničara. Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je Skupštini pristupio potreban broj članova te da se Skupština može održati. Dnevni red Izborne skupštine jednoglasno je usvojen od strane Skupštine. Voditeljica stručne službe prvo je pročitala verificirani zapisnik sa III. redovne skupštine održane 26. ožujka 2010. godine, a zatim je održala kratku prezentaciju o aktivnostima i radu Udruge u 2011. godini. Nazočne je izvijestila o kapacitetima Udruge, projektima i aktivnostima, sudjelovanju Udruge na različitim događajima i manifestacijama, suradnji Udruge s tijelima lokalne i regionalne samouprave, institucijama i organizacijama civilnog društva, radu Predsjedništva i Nadzornog odbora, radu voditeljice stručne službe, radu stručnih suradnika i volontiranju u Udruzi. Dubravko Pavković, predsjednik Udruge, podnio je financijski izvještaj za 2010. godinu ovjeren od Državnog ureda za reviziju, te ga proslijedio članovima Skupštine na uvid. Izvještaj voditeljice stručne službe i financijski izvještaj Skupština je jednoglasno usvojila. Predsjednik Nadzornog odbora zatim je izvijestio nazočne da se Nadzorni odbor redovito odazivao na sve sjednice Predsjedništva, te je redovito vršio kontrolu računa i financijskog poslovanja Udruge. Predsjednik Udruge nazočnima je podnio izvještaj o radu Udruge u protekle četiri godine. Osvrnuo se na same početke osnivanja Udruge, na ciljeve koji su postavljeni prilikom osnivanja te koji su se od njih u 4 godine rada ostvarili. Osvrnuo se i na to da je Udruga zaposlila stručnu osobu, na rad stručnih suradnika koji provode terapije u kući korisnika, na aktivnosti koje se provode u prostorijama Udruge (igraonica, informatička radionica), na kupnju konja za terapijsko jahanje, na zapošljavanje mlade osobe s invaliditetom u Udruzi (a čije je zapošljavanje u potpunosti financirao Hrvatski zavod za zapošljavanje), na akcije uklanjanja arhitektonskih barijera, te uređivanja i poštivanja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom i dr. O podnesenom Izvještaju o četverogodišnjem radu održala se rasprava te je izvještaj jednoglasno usvojen.

Predsjednik Udruge zatim je obavijestio nazočne o promjeni adrese Udruge sukladno rješenju Državne geodetske uprave, prema kojem se mijenja kućni broj Društvnog Doma u kojem je Udruzi dodijeljen prostor za rad iz Ivanić-Grad, ulica Stjepana Majdeka 67 u Ivanić Grad, Majdekova ulica 93. Jednoglasno je donešena odluka da se, u skladu s navedenim, mijenja adresa Udruge.

{mosimage} Skupština je zatim razriješila dužnosti članove Predsjedništva, Nadzornog odbora te Predsjednika, a Radno predsjedništvo je, na temelju članka 14. stavka 3. Statuta Udruge, predložilo da članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora budu iste osobe kao i u protekle 4 godine rada Udruge. Prijedlog je jednoglasno usvojen. Za predsjednika Udruge jednoglasno je izabran Dubravko Pavković, a za dopredsjednika Udruge jednoglasno je izabran Čedomir Kušar te su izabrani ujedno i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge. Za članove Predsjedništva su, uz predsjednika i dopredsjednika, jednoglasno izabrani Dane Benčić, Ljudevit Rupčić i Ivica Vuković. Za predsjednika Nadzornog odbora jednoglasno je izabran Branko Hren, dok su za članove Nadzornog odbora jednoglasno izabrani Željkica Kirin i Daniel Hanžek.

Voditeljica stručne službe nazočnima je zatim ukratko prezentirala okvirni plan rada Udruge za 2011. godinu, kao i financijski plan za 2011. godinu (izrađeni u suradnji s predsjednikom Udruge), a koji uvelike ovise o natječajima i odobrenim projektima od strane donatora. Izvijestila je o projektima i aktivnostima koji će se provoditi u 2011. godini («Prijatelji u igri i učenju», «Konj-terapeut», pravno savjetovanje i psihosocijalna podrška, «Mobilnost i arhitektonske barijere», «Odluke o nama s nama», «I mi možemo i hoćemo raditi», razvijanje suradnje s drugim udrugama, savezima, pravnim i fizičkim osobama) te o financijskim sredstvima potrebnima za njihovo provođenje. Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Čedomir Kušar, dopredsjednik Udruge, na kraju Skupštine podijelio je 2 zahvalnice osobama koje su najviše pridonijele razvoju i promociji Udruge u 2010. god.: Tihana Počuć (volonterka u aktivnosti igraonice, sudjelovanje na prodajnim sajmovima i dr.), obitelji Lenardić (volonteri u igraonice, sudjelovanje na prodajnim sajmovima i dr.) te zahvalnicu Dubravku Pavkoviću kao predsjedniku Udruge u prve 4 godine.

 

Facebook podijeli