Mali princ


Pregled najvažnijih rezultata koje je Udruga ostvarila tijekom 2007. godine.

Udruga je u 2007. godini ostvarila sljedeće rezultate:

 • u svoj rad je uključila 25 roditelja djece s teškoćama u razvoju, 17 osoba s invaliditetom i 15 volontera
 • udruga je član Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida. Savez okuplja 74 udruge iz cijele RH.
 • obilježena su sva parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom na području Ivanić Grada oznakom „Ako ste uzeli moje mjesto hoćete li i moj invaliditet“
 • inicijativom Udruge povećao se broj parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom i započelo je pravilno označavanje parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom
 • odrađeno je 5 radioemisija i objavljeno 15 novinskih članaka na temu problematike osoba s invaliditetom
 • uklonjene su arhitektonske barijere na jednom dječjem vrtiću, te je od strane Grada obećano da će se do kraja godine prilagoditi pristupi i na ostalim dječjim vrtičima na našem području
 • u svibnju je Udruga organizirala Okrugli stol za predstavnike Grada i Općina, te predstavnike GDCK Ivanić Grad i Kluba mladeži HCK «Dabar» na temu «2007. godina u Ivanić Gradu - Europska godina jednakih mogućnosti»
 • sudjelovanje Udruge na III. Obrtničkom sajmu u Ivanić-Gradu gdje su predstavnici Udruge dijelili bontončiće, crvene ruže, letke i dr. promidžbene materijale, a sa svrhom senzibilizacije javnosti za problematiku osoba s invaliditetom
 • u rujnu je organiziran I. skup predstavnika udruga osoba s invaliditetom i udruga koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom na području Ivanić-Grada pod motom «Zajedno za prava osoba s invaliditetom» gdje je uspostavljena suradnja sa Gradskom društvom Crvenog križa Ivanić Grad i Klubom mladeži HCK «Dabar»
 • u rujnu je u Ivanić-Gradu održan humanitarni rock koncert «IRFest» gdje je nastupilo 8 rock sastava, a sav prihod od koncerta bio je namijenjen za projekt terapijskog jahanja Udruge «Mali princ»
 • sudjelovanje Udruge u organizaciji i obilježavanju Europskog tjedna kretanja, 16.-22-rujna 2007., u Ivanić-Gradu ( u suradnji sa Gradom Ivanić-Gradom, GDCK Ivanić-Grad, Biciklističkim klubom Ivanić, dječjim vrtićem Ivanić-Grad i OŠ Ð.Deželića).
 • 22. listopada Udruga je sudjelovala na Bučijadi, kulturno-gastronomskoj manifestaciji u organizaciji Grada Ivanić-Grada, gdje je prigodno prodavala buče proizvode od buče (prihod namijenjen organiziranju terapijskog jahanja)
 • Udruga ima člana u novoosnovanom soc vijeće Grada ivanić-grada
 • krenula je realizacija projekta terapijskog jahanja.
 • Grad Ivanić-Grad dao je na korištenje prostor Udruzi
 • udruga je potpisala ugovor o financiranju zapošljavanja stručne osobe za rad u udruzi s ministarstvom zdravstva i soc.skrbi tako da od 1.12 2007.godine kao stručna radnica i voditeljica stručne službe radi dipl.soc.radnica Danijela Rukavina.
Facebook podijeli