Mali princ


Voditeljica projekta i koordinatorica za osobne asistente, 29. ožujka 2021. godine, izvršile su prvi terenski posjet i kontrolu rada osobnih asistenata kod tri korisnika usluge osobne asistencije. Putem unaprijed definiranog obrasca za terenski posjet izvršena je kontrola do sada provedenih aktivnosti, uvjeta rada i uvažavanja svih epidemioloških mjera uslijed pandemije COVID-19. Ujedno, provedena je i evaluacija zadovoljstva korisnika pružanjem usluge osobne asistencije.

Pružanje usluge osobne asistencije, u sklopu projekta „Moj osobni asistent u Malom princu“ prijavljenog na javni poziv Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“, započelo je 11. ožujka 2021. godine. Netom prije početka pružanja usluge, 9. ožujka 2021. godine, održana je i edukacija za osobne asistente i korisnike usluge osobne asistencije.

Terenski posjeti korisnicima usluge osobne asistencije samo je jedna od aktivnosti na ovom projektu, a provode se s ciljem osiguravanja što kvalitetnije usluge te uočavanja i pravovremenog otklanjanja mogućih teškoća.

Sa zadovoljstvom možemo konstatirati da je prvi terenski posjet protekao izvrsno obzirom da smo tek u prvom mjesecu provedbe usluge, odnosno svojevrsne prilagodbe. Uočena je motiviranost s obje strane, kako od korisnika usluge tako i od samih osobnih asistenata, pridržavanje uputama projektnog tima, znatno pozitivnija cjelokupna obiteljska atmosfera, rasterećenje roditeljske skrbi, a iznad svega veliko zadovoljstvo korisnika njihovim osobnim asistentima.

Usluga osobne asistencije, u sklopu ovog projekta, pružat će se 14 mjeseci od sveukupno 16 mjeseci trajanja projekta, dakle sve do svibnja 2022. godine. Provedba projekta je započela 11. siječnja 2021. godine. Usluga osobne asistencije se pruža za sveukupno 7 korisnika s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja i/ili intelektualnim i mentalnim oštećenjima. Uslugu osobne asistencije pruža 7 osobnih asistenata.

 

Nositelj projekta: Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“

Razdoblje provedbe: 11. siječanj 2021. godine do 11. svibanj 2022. godine

Vrijednost projekta: 526.991,08 HRK

Projektni tim: Nives Mikulić, mag.međ. poslovanja – voditeljica projekta, Lana Magdić – administratorica na projektu, Magdalena Antić – koordinatorica za osobne asistente + 7 osobnih asistenata


Logo EU, Strukturmo fondovi, ESF
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Europski socijalni fond: www.esf.hr

Europski strukturni i investicijski fondovi: strukturnifondovi.hr

Pregled svih informacija o projektu: Projekt Osobni asistent u Malom princu

Facebook podijeli