Mali princ


Datuma 05. svibnja 2021. godine Udruga „Mali princ“ je potpisala Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 2021. godinu s Zagrebačkom županijom, za program „Prijatelji u igri i učenju“. Program je sufinanciran od Zagrebačke županije u iznosu od 15.000,00 kuna.

Važno je istaknuti da Zagrebačka županija iz godine u godinu financijski podržava pojedine projekte koje Udruga provodi, pa tako i ovaj program. Ovim putem zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji na dodijeljenim financijskim sredstvima te činjenici da kontinuirano prepoznaje kvalitetu naših aktivnosti i našeg rada.

Projekt „Prijatelji u igri i učenju“ je projekt koji se provodi već duži niz godina i svake godine ga nastojimo dodatno nadograđivati u skladu s potrebama naših korisnika i novim znanjima koja stječeno redovitim pohađanjem edukacija.

Cilj projekta „Prijatelji u igri i učenju“ je unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te stvaranje preduvjeta za njihovu lakšu socijalnu integraciju u život zajednice kroz terapijske aktivnosti, pomoć u učenju, informatičke radionice, igraonice i jačanje kompletne obiteljske strukture korisnika. U sklopu projekta se provode sljedeće aktivnosti:

1. Individualizirane terapijske aktivnosti za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom uz primjenu inovativnih metoda, AAC tehnologije – radna terapija, govorna terapija i fizikalna terapija

2. Vizualna podrška za djecu s teškoćama u razvoju s naglaskom na poremećajima iz spektra autizma

3. Pomoć u učenju za djecu s teškoćama u razvoju školske dobi

4. Informatičke radionice

5. Igraonice - kreativne, sportske i glazbeno plesne

6. Radionica za volontere „Volim volontirat“

7. Individualno savjetovanje roditelja/skrbnika

8. Promotivne aktivnosti

Projekt se provodi dvanaest mjeseci, od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine. Sve planirane aktivnosti za korisnike su besplatne, a naglasak je na visokoj razini kvalitete provedbe, kvalitetom ljudskom kadru, individualnom pristupu prema potrebama svakog pojedinog korisnika, kontinuiranoj evaluaciji i inovativnom pristupu korištenja AAC tehnologije za potpomognutu komunikaciju.

Također, na pružanju usluge fizikalne terapije i u ovoj se godini nastavlja suradnja sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, obzirom da je s Naftalan-om potpisan Ugovor o suradnji prema kojem uslugu fizikalne terapije u Udruzi honorarno pruža Jasmina Car, magistra fizioterapije, koja je trajno zaposlena u Naftalan-u. Na pružanju ostalih terapijskih aktivnosti ostvarena je kontinuirana suradnja s Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad koji podržava rad Udruge i upućuje potencijalne korisnike.

Sve aktivnosti su usklađene shodno epidemiološkim mjerama zbog pandemije Covid-19.

Facebook podijeli