Mali princ


Udruga je u suradnji s OPG-om Ljudevita Rupčića 2009. godine uredila jahalište u Johovcu (općina Križ), te kupila konja arapske pasmine, Masira kojeg priprema za provedbu satova terapijskog jahanja. Na jahalište je izišla i komisija iz Hrvatskog saveza za terapijsko jahanje, te ocijenila da je Udruga ispunila sve uvijete za provedbu programa terapijskog jahanja za što je u listopadu 2009. godine od Hrvatskog saveza za terapijsko jahanja dobila i licencu za rad.

SlikaSlikaSlika

SlikaSlikaSlika

SlikaSlikaSlika

SlikaSlikaSlika

SlikaSlikaSlika

SlikaSlika

{mosimage}{mosimage}

Facebook podijeli