Mali princ


Slika U okviru natječaja za donacije humanitarna udruga «RTL pomaže djeci» odobrila je nekoliko projekata za financiranje, među kojima i projekt «Malog princa» pod nazivom Socijalna integracija i osposobljavanje djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom za samostalan život i rad «Prijatelji u igri i učenju».

 

Humanitarna udruga «RTL pomaže djeci» pozvala je organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti) da prijave svoje projekte za financiranje. Udruga «Mali princ» prijavila je projekt «Prijatelji u igri i učenju» čiji je opći cilj socijalna integracija djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom. Projekt je od iznimnog značaja za našu lokalnu zajednicu jer omogućuje djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom ostanak u svojoj obitelji, druženje sa svojim vršnjacima kroz kvalitetno organiziranje slobodnog vremena, te razne oblike terapija i pomoći u mjestu svog prebivališta. U projektne aktivnosti uključeni su i volonteri, a kako je 2011. godina Europska godina volontiranja projektom se također pridonosi izgradnji pozitivnog i poticajnog volonterskog okruženja te jačanju svijesti o vrijednosti i važnosti volonterskog rada u našoj lokalnoj zajednici.

 

Udruzi «Mali princ» donacijom je omogućena kupnja likovnog i drugog neoblikovanog materijala koji je potreban za rad na kreativnim radionicama (odvijaju se unutar igraonice), edukativno-didaktičkog materijala i društvenih igara, stručne literature (raznih naslova s područja prava, skrbi i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom) te novog fotoaparata kako bi se i dalje bilježili lijepi zajednički trenutci.

 

«Mali princ» ovim putem zahvaljuje humanitarnoj udruzi «RTL pomaže djeci» na financijskoj podršci u provođenju projekta «Prijatelji u igri i učenju».

Facebook podijeli