Mali princ


Temeljem prodaje dječjeg zabavno-edukativnog časopisa Kid's Planet

na račun Udruge uplaćeni su sljedeći iznosi:

rujan: 1.144,00 kn

listopad: 1.484,00 kn

Facebook podijeli