Mali princ


SlikaNaš administrativni tajnik, Daniel Hanžek uredio je bibliteku Udruge tako da će ona od 1. rujna 2010. godine biti na raspolaganju svojim članovima i volonterima za čitanje i posudbu.Iznosimo naslove stručne literature, kao i časopise, zbornike radova, vodiče i brošure koje je Udruga do sada prikupila.

Pozivamo zainteresirane članove i volontere da se slobodno obrate dežurnom knjižničaru Danielu Hanžeku za posudbu željene literature, te i ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje koji posjeduju stručnu literaturu vezanu uz djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom da nam je doniraju u Udrugu kako bismo i dalje radili na unaprjeđenju naše bibliotekarske ponude.

 

POPIS LITERATURE

STRUČNA LITERATURA

1. „Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom:poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006. – 2015.“ (Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom,Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti)
2.«Arhitektonske barijere» (Republička konferencija za rehabilitaciju i zaštitu invalida u SR Hrvatskoj)
3. „Autizam u Hrvatskoj“, Boris Švel (Udruga za autizam Hrvatske,Zagreb)
4.«Cerebralna paraliza-izlječiva ili neizlječiva» (DICDP)
5. „Crohnova bolest“ (Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis, Zagreb,2005.)
6. «Čujemo li gluhe?(na koliko decibela?)“, Vesna Ivasović (Hrv. Savez gluhih i nagluhih)
7. „Da se ne zaboravi“, Dušanka Dokupil (Tiskara Ivanić, Ivanić-Grad,1995.)
8. „Dijete i kriza“ , Gordana Buljišić (Tehnička knjiga)
9.«Demencija kod alzheimerove bolesti (Zrinski d.d. Čakovec)
10. „ Dijete i kriza „ - Gordana Buljišić (Tehnička knjiga )
11. „Djeca s posebnim potrebama“ , Marjorie J. Kostelnik,Esther Onaga,Barbara Rohde i Alice Whiren (EDUCA,Nakladno društvo d. o. o)
12. «Djeca u RH»,dr. Štefanija Bortek-Knešaurek (Državni zavod za zaštitu obitelji,materinstva i mladeži)
13. «Djeca s teškoćama u učenju i vladanju» , Anica Jurić – Šimunić (Školska knjiga)
14. „ Dobar pristup sebi i drugima „ , Vesna Buljubašić – Kuzmanović, Ksenija Vilić – Kolobarić (Tempo )
15. „Dobro je znati…izbor iz prava i povlastica osoba s invaliditetom“ (Udruga invalida Koprivničko – Križevačke županije)
16. «Druga europska konferencija ministara odgovornih za integracijsku politiku osoba s invaliditetom» (Vijeće Europe)
17. „Igra“ (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize,Zagreb)
18. «Konvencija o pravima osoba s invaliditetom» (Povjerenstvo vade RH za OSI,Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti)
19. „ Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama „ – Leila Kiš – Glavaš , Rea Fulgosi – Masnjak (Hrv. Udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama – „ Idem „ )
20. «Društvena briga za mentalno retardirane osobe u socijalističkoj RH-(Savez društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u socijalističkoj RH)
21. „Društvo s cerebralnom paralizom“-Dr. Paul Pimm (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb)
22. „ Edukacijski skup o samozastupanju kroz radionice osoba s cerebralnom paralizom – knjiga sažetaka „ (HSUCDP)
23. «35 godina Hrvatskog saveza invalida rada» (Hrvatski savez invalida rada)
24. „10 godina Udruge hendikepirane djece i njihovih roditelja“, Dušanka Dokupil („Insula Ivanich“d.o.o,Kloštar Ivanić,2004.)
25. „ Hiperaktivno dijete“ , Dubravka Kocijan – Hercigonja,Gordana Buljan-Flander,Dinka Vučković (Naklada „Slap“)
26. „6. Hrvatski dan karijera“ (Moj posao,Zagreb,2008.)
27. „Integracija osoba s invaliditetom“ (Državni zavod za zaštitu,materinstva i mladeži,Zagreb,2002.)
28. „Jedinstvena politika rehabilitacije osoba s invaliditetom“ (Državni zavod za zaštitu,materinstva i mladeži,Zagreb,1992.)
29. „ Kad se male glave slože“ – didaktički komplet za pomoć djeci s teškoćama u učenju, Kathy Young (Ostvarenje d.o.o)
30. «Kako pružiti fizičku pomoć distrofičarima» , Antun Zupan (Savez društava distrofičara Hrvatske)
31. «Kako živjeti s multiplom sklerozom» (Klinika za neurologiju KB «Sestre milosrdnice» Zagreb)
32. Kohlearni implantati u gluhe djece» (Državni zavod za zaštitu obitelji,materinstva i mladeži Zagreb,2003.)
33. „Kompendij o načelima država članica za stvaranje jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom“ – Europska komisija ( Državni zavod za zaštitu obitelji,materinstva i mladeži,Zagreb,2001.)
34. „Kako izaći iz nasilne veze; priručnik ženama za život bez nasilja“, Autonomna ženska kuća Zagreb (Autonomna ženska kuća Zagreb,2003.)
35. „ Kurikulum za inkluziju „- Ellen R. Daniels & Kay Stafford (Udruga roditelja „Korak po korak za promicanje kvalitete življenja djece i obitelji „)
36. „Majka i hendikepirano dijete“, Dušanka Dokupil (Ivanić grad,1997.)
37. «Medicinski pristup tretmanu cerebralne paralize» (DICDP)
38. «Međunarodna klasifikacija oštećenja,invaliditeta i hendikepa (Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske)
39. „Misli na sebe-samo rano otkriven rak dojke uspješno se lijeći“ (Udruga Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije,Zagreb,2004.)
40. „Moja prava“, Dubravka Maleš i Ivanka Stričević (Udruženje Djeca prva,Zagreb,2003.)
41. „Metodički priručnik za rad s učenicima usporenog kongitivnog razvoja“ , Miroslav Vicić (Savez društava defektologa Hrvatske)
42. «Monografija (1968-2008) 40 godina HSUCIDP» (HSUCIPD)
43. „ Možemo više, možemo bolje „ , Kiwi Bielenberg (Ostvarenje d.o.o)
44. »Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti OSI od 2007. do 2015. g.» (Vlada RH)
45. «Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2005. do 2007. godine i protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji» (Vlada RH i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti)
46. «Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 20012. godine» (Vlada RH i Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti )
47. „Nacionalni program djelovanja za djecu u Republici Hrvatskoj“, Vlada RH (Nacionalni odbor za izradu nacionalnog programa djelovanja za djecu u RH,Zagreb,1999.)
48. «Naših 50 godina» (Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom)
49. „Neću više biti zarobljen u sebi poruke iz jednog autističnog zatvora“, Birger Sellin (Udruga za autizam-Zagreb, Zagreb,1998.)
50. „NE TAKO,mali savjetnik za pravilno ophođenje s osobama oštećena vida,NEGO OVAKO“, Herman van Dyck (Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“,Zagreb,1997.)
51. „NOVI GLASOVI-samozastupanje osoba s cerebralnom paralizom,samozastupanje,samoodređenje i samopoštovanje“, dr. Miroslav Pospiš (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize,Zagreb,2006.)
52. „Njega cerebralno paraliziranog djeteta „ ( Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom )
53. «O radnoj terapiji» (Hrvatska udruga radnih terapeuta)
54. «Pomozimo im da čuju» (Widex)
55. «Prava djece invalida» (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize,Zagreb)
56. Prava i mogućnosti za slijepe» (Hrvatski savez slijepih)
57. „Obitelji osoba s invaliditerom i mreže podrške“ , Zdravka Leutar,Jelena Ogresta i Marina Milić Babić (Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu,2008 g. )
58. «Obrazovanje i rad» (Sekretearijat za prosvjetu,kulturu i fizičku kulturu)
59. «Okrugli stol «invalida rada» » (Hrvatski savez invalida rada)
60. «O mišićnoj distrofiji aktivnosti i položaju oboljelih» (Savez društava distrofičara Hrvatske)
61. «Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici», MiroslavPospiš (HSUCDP)
62. »Osobitosti cerebralne paralize; Miroslav Pospiš (HSUCDP)
63. „Osposobljavanje roditelja za promjereni tretman djeteta s cerebralnom paralizom“, Miroslav Pospiš (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize,Varaždinske toplice,1999.)
64. Ovo je i naš svijet“, Garison Lansdown (Državni zavod za zaštitu,materinstva i mladeži,Zagreb,2002.)
65. „Položaj i pokret cerebralno paralizirana djeteta“ (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb,Zagreb,svibanj 2004.)
66. «Poticanje razvoja pozitivne slike o sebi kod osoba s mentalnom retardacijom, Jasmina Škrinjar (Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom)
67. «Preporuke minimalnih standarda zdravstvene zaštite cerebralno paralizirane djece» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb)
68. «Prijedlog definicije i klasifikacije cerebralne paralize»- (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize)
69. “ Priručnik „Moje dijete u školi „ ( Udruga „Idem“ ) (cd)
70. «Priručnik 2 za civilne invalide rata u RH (Savez civilnih invalida rata Hrvatske )
71. «Priručnik 3 za civilne invalide rata u RH (Savez civilnih invalida rata Hrvatske)
72. «Priručnik 4 za civilne invalide rata u RH (Savez civilnih invalida rata Hrvatske)
73. „Priručnik za edukaciju i zaštitu osoba s autizmom“, Boris Švel (Udruga za autizam Hrvatske,Zagreb,2006.)
74. »Priručnik zakonskih prava osoba s invaliditetom» (Sindikat invalida
Hrvatske )
75. Priručnik za primjenu pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina
osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti» (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva)
76. „ Priručnik zakonskih prava za osobe s invaliditetom „ (Sindikat invalida Hrvatske )
77. „ Pristup socijalnim pravima za osobe s invaliditetom u Europi „ (Povjerenstvo Vlade RH za osobe s invaliditetom, Ministarstvo obitelji , branitelja i međugeneracijske solidarnosti )
78. «Projekt usmjeren djeci s teškoćama u razvoju», Miroslav Pospiš (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize)
79. «Udruga osoba s invaliditetom dječje i cerebralne paralize,distrofičara i osoba s tjelesnim invaliditetom grada Karlovca i Karlovačke županije» (DICPDITI)
80. „UPOZNAJMO SE...-cerebralna paraliza“ (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize)
81. Protiv depresije udruženim snagama» , prof. dr. Miro jakovljević (Belupo)
82. „Svakodnevne aktivnosti“ (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize,Zagreb)
83. „Trening djece s cerebralnom paralizom“ (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize,Zagreb)
84. «Put do samostalnosti – priručnik za osobe s ozljedom leđne moždine» (Saša Moslavac)
85. «Reforma odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju» (Savez društava defektologa Hrvatske)
86. «Rehabilitacija oseb s posledicami cerebro vaskularnega insulta» (Zavod SRS za rehabilitacijo invalidov)
87. „ Rehabilitacija i integracija osoba s invaliditetom : politika i zakonodavstvo „ (Povjerenstvo vlade RH za OSI, Ministarstvo obitelji , branitelja i međugeneracijske solidarnosti )
88. „Razvojna mapa – pregled osnovnih prekretnica u mentalnom razvoju djece od rođenja do 6-7 godina“ , Ivan Ivić,Jadranka Novak,Nikola Atanaqcković i Mirjana Ašković (Prosvjeta d.d.)
89. „ Slijedi me „ Zdeslav Krznarić , Irena Horak , Nataša Jovičić ( Inkubator znanja , R. E. centar )
90. „SOIH“ (SOIH, Zagreb,2003.)
91. «Strategije zapošljavanja za promicanje jednakih mogućnosti OSI na tržištu rada» (Vijeće europe)
92 . «Stručno osposobljavanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom:komparativna analiza-Rene Luyckx (Državni zavod za zaštitu obitelji,materinstva i mladeži)
93. „Što trebam znati o neuromuskularnim bolestima“ (Savez društava distrofičara Hrvatske)
94.„ Terapijske vježbe kod psihomotoričkih smetnji , Monika Linn (Naklada „Slap“)
95. „ Tjelesno vježbanje i zdravlje“, Marjeta Mišigoj – Duraković i suradnici (GRAFOS , 1999.)
96. „Ulcerozni kolitis“ (Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis, Za-greb,2005.)
97. „Utjecaj novih tehnologija na život osoba s invaliditetom“-Vijeće Europe (Državni zavod za zaštitu,materinstva i mladeži,Zagreb,2003.)
98. „Vrh Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom:poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015.“ (Povjerenstvo vlade RH za osobe s invaliditetom, Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti,Zagreb,2006.)
99. „Zakonodavstvo usmjereno protiv diskriminacije osoba s invaliditetom“ “ (Državni zavod za zaštitu,materinstva i mladeži,Zagreb,2003.)
100. «Zapošljivost nezaposlenih osoba s invaliditetom» (, LDK Tisak)
101. „ Zaštita odraslih osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju od zlostavljanja " (Povjerenstvo Vlade RH za osobe s invaliditetom, Ministarstvo obitelji , branitelja i međug. solidarnosti )
102. «Zbornik udruga Hrvatskog saveza cerebralne i dječje paralize" (Hrv. savez udruga cerebralne i dječje paralize)
103. «Značaj interdiscipliniranog pristupa u tretmanu cerebralne paralize" (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize)
104. «Školovanje,zapošljavanje i položaj žena s invaliditetom (SOIH)
105. „Žene s invaliditetom i obitelji» (SOIH)
106. «Živjeti s cerebralnom paralizom» (DCDP)
107 .«Životvorna riječ – pismenost i gluho dijete», prof. Roger J. Carver (Hrv. Savez gluhih i nagluhih)

ZBORNICI RADOVA

1) „Edukacijski skup i radionice kroz samozastupanje do pune provedbe konvencije o pravima osoba s invaliditetom“, Miroslav Pospiš (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize)
2) «2007. godišnji izvještaj“ (Smart – udruga za razvoj civilnog društva)
3) «Europski priručnik za lokalne uprave; savjeti i korisne informacije za organiziranje europskog tjedna mobilnosti 2003. sa središnjom temom Pristupačnost» (SOIH)
4)„Europski tjedan mobilnosti od 16.-22. rujna 2003.“ ( Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Gradski ured za rad,zdravstvo i socijalnu skrb)
5) «HEKUP 16 o temi europska direktiva o prijevozu OSI u zračnom prometu i početna hrvatska iskustva o primjeni novih propisa o pristupačnosti (SOIH)
6) „Hendikepirani u prometu“ (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske,26. Ožujak 2004.)
7) «1. hrvatski simpozij invalida rada» (Hrvatski savez invalida rada)
8) «Konvencija o pravima osoba s invaliditetom –kako je primijeniti?» (SOIH)
9) „Okrugli stol Hendikepirani u prometu HEKUP 04.» (SOIH )
10) «Okrugli stol Hendikepirani u prometu o temi » Mobilnost osoba s invaliditetom»» (SOIH)
11) «18. okrugli stol OSI u prometu o temi međugradski prijevoz za OSI – (SOIH)
«Osmi hrvatski simpozij o invalidima»- (SOIH)
12) «Prvi hrvatski simpozij oboljelih od multiple skleroze – (Društvo multiple skleroze Hrvatske)
13) „12. sajam zdravlja,Vinkovci,18-20.4.2008. - sajamski vodič“ (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Grad Vinkovci)
14) „14. sajam zdravlja,Vinkovci,23-25.04.2010.“ (Grad Vinkovci,Vukovarsko – Srijemska županija i Hrvatska mreža zdravih gradova)
15) «II. Simpozij o cerebrovaskularnim bolestima» (Medicinska naklada)
16) „10 simpozij o osobama s invaliditetom s međunarodnim djelovanjem – od standardnih pravila do konvencije UN, poštujući različitost i jednakost osoba s invaliditetom kao ljudsko pravo „ (SOIH)
17) «Sedmi hrvatski simpozij o invalidima» (SOIH)
18) UN o pravima osoba s invaliditetom“ (SOIH)
19) «Uloga komunikacije u vođenju udruga invalida rada (Hrvatski savez invalida rada)
20) «Vodič kroz cerebralnu paralizu» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize)
21) «Zbornik radova Hrvatskog saveza cerebralne i dječje paralize» (HSUCDP)
22) «Zbornik radova; surdopedagogija danas i sutra» (Slava Raškaj- Centar za odgoj i obrazovanje)
23) «Zbornik udruga Hrvatskog saveza cerebralne i dječje paralize» - (Hrv. savez udruga cerebralne i dječje paralize)

VODIČI KROZ GRADOVE

1. «Dobro došli v Ðurđevačko Podravino-vodič za OSI (Gradsko društvo invalida Ðurđevac)
2. Vodič kroz Koprivnicu „ (SOIH )
3. „ Vodič kroz Krapinsko – Zagorsku županiju „ (Krapinsko- Zagorska županija,SOIH)
4. «Vodič kroz grad Zagreb za osobe s invaliditetom» (Gradski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb)
5. „Vodič za starije građane grada Zagreba“ (Gradski ured za zdravstvo,rad i socijalnu skrb)

ČASOPISI I KATALOZI

1. „BEETHOVEN“(Udruga gluhih i nagluhih Samobor), broj 14, 1-3 mjesec 2007
2. „BEETHOVEN“ (Udruga gluhih i nagluhih Samobor), broj 15, 4-6 mjesec 2007
3. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb, broj 26,travanj 2004
4. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 31,travanj
5. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb) , broj 32,srpanj 2005
6. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 33,listopad 2005
7. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 34,prosinac 2005
8. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 35,travanj 2006
9. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 36,srpanj 2006
10. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb); broj 37,listopad 2006
11. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 39,travanj 2007
12. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 40,srpanj 2007
13. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 41,listopad 2007
14. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), prosinac 2007
15. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 43,ožujak 2008
16. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 44,srpanj 2008
17. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 45,listopad 2008
18. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 46,prosinac 2008
19. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 47,ožujak 2009
20. «Bilten» (Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb), broj 47,srpanj-rujan 2009
21 „ Debljina – uzroci i posljedice , prevencija i liječenje ( Udruga za prevenciju prekomjerne težine )
22. «Distrofija i mi» (Informativno glasilo Društva distrofičara Zagreb), travanj-srpanj 2001.
23. «Distrofija i mi» (Informativno glasilo Društva distrofičara Zagreb), travanj 2005
24. «Distrofija i mi» (Informativno glasilo Društva distrofičara Zagreb), listopad 2005
25. „EPOHA ZDRVLJA“ (Hrvatska mreža zdravih gradova)
26. „Euroforum“, publikacija Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija
27.«fFizio» (Informativno glasilo Hrvatskog zbora fizioterapeuta)
28. «Gen» (Glasilo Saveza društva distrofičara Hrvatske), 2001 godina
29. «Gen» (Glasilo Saveza društva distrofičara Hrvatske), 2002 godina
30. «Gen» (Glasilo Saveza društva distrofičara Hrvatske), 2005 god,broj 11
31. «Gen» (Glasilo Saveza društva distrofičara Hrvatske) ,2005 god,broj 11
32. «Glasilo HUPT» (Hrvatska udruga paraplegičara i tetraparaplegičara)
33. «Glasnik» (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize), prosinac 2004
34. «Glasnik» (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize), dvobroj 11-12 lipanj 2005
35. «Glasnik» (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize), prosinac 2005
36. «Glasnik» (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize), dvobroj 19-20 lipanj 2007
37. «Glasnik» (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize), ožujak 2007
38. «Glasnik» (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize), lipanj 2008
39. «Glasnik» (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize), prosinac 2008
40. «Glasnik» (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize), lipanj 2009
41. «Glasnik» (Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize), prosinac 2009
42. «Glasnik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize (HSUCDP), lipanj 2002
43. «Glasnik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize (HSUCDP), travanj 2003
44. «Glasnik»- (Društvo oboljelih od miastenije gravis Hrvatske)
45. «Glava gore – glasilo udruge za pomoć s traumatskom ozljedom mozga» (Udruga za pomoć osobama s traumatskom ozljedom mozga «Glava gore»)
46. „ Idem – polugodišnjak za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama „ (Idem)
47. «Informacije» (Glasilo hrvatskog saveza invalida), prosinac 2004
48. «Informacije» (Glasilo hrvatskog saveza invalida), prosinac 2004
49. «Informacije» (Glasilo hrvatskog saveza invalida), prosinac 2007
50. «Informacije» (Glasilo Hrvatskog saveza invalida), svibanj 2008
51. «Izazov života» (Savez organizacija invalida Osječko-Baranjske županije)
52. „Iz drugog kuta – put prema sretnijem društvu“ (Udruga „Praksom do znanja“)
53. «Kada vam zdravlje bude na prvom mjestu» (OTOS-ortopedska tehnika d.o.o)
54. «Katalog djela IX. Likovne kolonije Daruvar,18. studeni 2002.godine» (Centar Rudolf Steiner, Daruvar)
55. «Katalog pomagala (2004 – 2005) ( Hrv. Savez slijepih)
56. «Korak života»-(Glasilo društva distrofičara,invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina), studeni 2005
57. «Korak života»-(Glasilo društva distrofičara,invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina), studeni 2006
58. «Korak života»-(Glasilo društva distrofičara,invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina), lipanj 2007
59. „Korak života“ (Glasilo društva distrofičara,invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina), veljača 2009
60. «Mala enciklopedija zaštite na radu», Bruno Štajner,dipl.ing.sig.
61. «Mini katalog prava» (Udruga invalida cerebralne i dječje paralize Vukovarsko-srijemske županije)
62. „ Misli na sebe – samo rano otkriven rak dojke uspješno se liječi „ (Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije )
63. „Narodni zdravstveni list“ (Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije)
64. „Naš dan-Vlak života“ (Glasilo saveza udruga tjelesnih invalida), broj 14,prosinac 2006
65. „Naš dan-Sreća je putovanje“ (Glasilo saveza udruga tjelesnih invalida) broj 15,travanj 2007
66. «Naš dan – glasilo hrvatskog saveza osoba s invaliditetom» (HSUTI) broj 18,prosinac 2008
67. „Naš dan – naučio sam…“ (HSUTI), broj 19,travanj 2009
68. „Naš dan“ (HSUTI), broj 20,prosinac 2009
69. „Naš dan“ (HSUTI), broj 21,ožujak 2010
70. «Naš glas» (Glasilo društva osoba s invaliditetom «Baranjsko sunce», Beli manastir Baranja)
71. Naš život» (Centar za rehabilitaciju, Zagreb)
72. «O mišićnoj distrofiji,aktivnosti i položaju oboljelih» (Savez društava distrofičara Hrvatske)
73. „PACIJENT DANAS“ (Udruga „Pacijent danas“, Rijeka)
74. «Partnerstvo?zašto ne“, Drago Unučinić (Centar za civilne inicijative)
75. «Poučni katalog zdravlja“, dr.Nada Jurinčić ( Apollonia )
76. «Ukratko» (Savez gluhih i naglukih), br.33
77. «Ukratko» (Savez gluhih i naglukih), br.35
78. «Ukratko» (Savez gluhih i naglukih), br.36
79. «Ukratko» (Savez gluhih i naglukih), br.42
80. «Varaždinski znak» (Udruga gluhih i nagluhih grada Varaždina i Varaždinske županije)
81. „Vedriji dani“ (Glasilo invalida Koprivničko-Križevačke županije), prosinac2002
82. „Vedriji dani“ (Glasilo invalida Koprivničko-Križevačke županije) ,prosinac2003
83. „Vedriji dani“ (Glasilo invalida Koprivničko-Križevačke županije), prosinac2004
84. „Vedriji dani“ (Glasilo invalida Koprivničko-Križevačke županije), prosinac2005
85. „Vedriji dani“ (Glasilo invalida Koprivničko-Križevačke županije), prosinac2006
86. „Vedriji dani“ (Glasilo invalida Koprivničko-Križevačke županije), prosinac2007
87. „Vedriji dani“ (Glasilo invalida Koprivničko-Križevačke županije) ,prosinac2008
88. „Unapređenje roditeljske skrbi za s teškoćama u razvoju kroz edukacijsko – terapijske kampove „ (Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom , Zagreb )
89. „Za pokret…održiva mobilnost…važno je znati ( Savez društava distrofičara Hrvatske)
90. „ Zvjezdica – glasnik udruge distrofičara ,invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski brod „ (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva )
91. «Žene s invaliditetom i osobna asistencija» (Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2005.)

STRANA LITERATURA

1.«Abilites», Canada s life style magazine for people with disabilities „ (IBM )
2.«Ability» (Christopher Reeve paralysis foundation)
3.«Air Travel Accessibility Regulations-(Canadian Transportation Agency)
4.“ A world awaits you“,Pamela Houston (Publication of Mobility International)
5." Behandlung und Erziehung von Kindern mit cerebralen Bewegungsstorungen“, (Schweizerischen Vereinigung zugunsten cerebral gelahmter Kinder)
6. „ Bewegungsubungen fur Reumakranke „ (Schweizerische Reumaliga )
7. «Catalogue Equipment for physioterapy and rehabilitation» (Enfran nonius)
8. „European Convention on Human Rights» (Council of Europe)
9. »European Social Charter» (Council of Europe)
10. «First Aid-Manual», (Saint Jonh Ambulance,St Andrew 's Ambulance Association,British Red Cross)
11. “Colombo-ausili per disabili“ (Giussepe Colombo)
12. «Helping Children Who Are Blind, Sandy Nemann and Amita Jacob (The Hesperian foundation)
13. Logementes pour les personnes handicapees (SCHL , CMHC)
14 .»Maintaining seniors independence – a guide to home adaptations (CMHC)
15. «Preston – special education materials» (Preston corporation)
16. Recreation Programs and Services Listing for Individuals with Special Needs (The city of Winnipeg,Community,Community Development and Recreation Services Division)
17. „Resource Catalogue“, (Enraf Nonius)
18. „The next step – Social Cooperative “ (Europska unija)
19. «Use of functional stimulation in rehabilitation of hemiplegic patients", Franjo Gračanin
20. „World summit 04 diversity within“ (Winnipeg)
21. „Youth . Poverty. Gender – ict for development succes stories „ (Global knowledge partnership )

CIVILNO DRUŠTVO

1. „Civilni dijalog“ (Ured za udruge)
2. “Civilno društvo.hr» (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva)
3. „ Europa za građane „ ( Vlada RH, ured za udruge )
4..»Europska unija?» ( Gong )
5. „Gradovi i općine-prijatelji djece (Unicef)
6. „Građanski aktivizam (Nac. Zaklada za razvoj civilnog društva)
7. „Hrvatski indeks društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja“
8. „Inovativni pristupi prikupljanja sredstava (Udruga za razvoj civ. društva SMART)
9.„Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnog društva u 2007. god.“ (Ured za udruge vlade RH)
10. „Izvješće o provedbi mjera operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2007.- 2011. g.» (Vlada RH,ured za udruge)
11. „ Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2006. do 2011. godine i operativni plan provedbe – ( Vlada RH – ured za udruge )
12.„Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2006. do 2011. godine i operativni plan provedbe“ (Vlada RH,ured za udruge)
13. „Partnerstvo?Zašto ne!priručnik za poslovne ljude koji u partnerstvu vide dobit, Drago Unučinić (Centar za civilne inicijative)
14. „Procjena stanja razvoja organizacija civilnog društva u RH (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva)
15.«Računovodstvo neprofitnih organizacija – (RRiFF plus d.o.o)
. 16. «Regionalne nejednakosti» - (Program UN za razvoj)
17. „Sljedeći korak-socijalna zadruga“ (Europska unija)
18.„Sudjelovanje organizacija civilnog društva u zakonodavnom procesu u RH, Arijan Vela (Ured za udruge Vlade RH)
19. „ Trkom u EU „ ( B. A. B. E)
20. „Važno je imati podršku:godišnji izvještaj o radu za 2007.“(Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva,Zagreb)
21. „ What is Social Platform ?“ (Europska unija)

BROŠURE OPÆENITO

1.«Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom» (HSUTI)
2. «Brošura volontiranju»
3. „Cerebralna paraliza“ (Savez za cerebralnu i dječju paralizu Hrvatske)
4. „ Gradovi i općine – prijatelji djece " ( Unicef )
5. „ Infovita –zdravstveni vodič kroz Dalmaciju 2009" (Svijetlost poliklinika )
6. „ Infovita –zdravstveni vodič kroz Zagreb 2009 " (Svijetlost poliklinika )
7. „ Infovita –zdravstveni vodič kroz Primorje,Istru,Liku i Karlovac 2009“ (Svijetlostpoliklinika )
8. „Kako si pomoći?!samozaštita“ (Ministarstvo unutarnjih poslova RH,Zagreb)
9. «Korisne informacije o pravima pacijenta" (Koalicija udruga u zdravstvu)
10. „Kako učitelj može pomoći djetetu od crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa“ (Hrvatsko udruženje za Cronovu bolest i ulcerozni kolitis)
11. «1. listopada- međunarodni dan starijih osoba" (SDP)
12. „Mladi u prometu-život je u vašim rukama“ (Ministarstvo pomorstva,prometa i razvitka)
13. «Multiple sclerosis society of Croatia» (Društvo multiple skleroze Hrvatske)
14. „ Narodni zdravstveni list" (Nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko – goranske županije)
15. „Naš Dan-3. prosinca-međunarodni dan osoba s invaliditetom-(SOIH)
16. «Novim snagama u život» (Društvo invalida Koprivničko-Križevačke županije)
17. „1. Listopad-međunarodni dan starijih osoba“
18. „ Održiva potrošnja i proizvodnja „ ( Ministarstvo okoliša , prostornog uređenja i graditeljstva RH)
19. „Patijativna skrb-poruke teškog bolesnika“ (Hrvatska udruga prijatelja hospicija-Regionalni hospicijski centar,Zagreb)
20. «Persons with Disabilites Online»- (Government of Canada)
21 .„ Preporuka Rec (2003 ) 24 „ ( Council of Europe )
22. «PRISUTNOST- Udruga za pomoć starijim i invalidnim osobama»
23. .„Progovorite o nasilju“ (SOIH-mreža žena s invaliditetom)
24. „Protiv depresije udruženim snagama“-Miro Jakovljević
25. „Spokojna obitelj,Siguran dom,Zaštićena imovina,Što možete učiniti sami“ (Ministarstvo unutarnjih poslova RH,Zagreb)
26. „Stop nasilju protiv žena“ (Autonomna ženska kuća,Zagreb)
27. „Što građani mogu učiniti sami protiv tuberkuloze?“ (Hrvatski crveni Križ)
28. «Unicef» (Fond ujedinjenih naroda za djecu)
29. «Vježbanjem protiv osteoporoze» -(Hrvatsko društvo za osteoporozu)
30. «Zajedno za pristupačnu Hrvatsku»- (SOIH,Udruga 100%-tnih HRVI I. skupine,HVIDRA,Hrvatski Savez slijepih)
31.«Zašto zapošljavati osobe s invaliditetom?» (HSUTI)
32. „Živjeti i brinuti se o osobi s Alzheimerovom demencijom“ (Udruga za Alzheimerovu bolest,Hrvatska)

BROŠURE: TEMA SLJEPOÆA

1.«Bijelim štapom kroz vrijeme»-Josip Hrvoj;(Udruga sljepih,Zagreb)
2.„Kako voditi slijepu osobu“ (Homer,Hrvatska)
3.„Tražim posao“ –Vojin Perić (Kazalište slijepih i slabovidnih „Novi život“,Zagreb)
4.„Ja ne vidim i ne čujem-vidim dodirom“ (Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba „Dodir“,Zagreb)

BROŠURE: TEMA EUROPA

1. «Dan Europe» (Ministarstvo za europske integracije)
2. «Dijalog», Ivan Husić (Otto Bock Adria d.o.o)
3. «Druga Europska konferencija ministara odgovornih za integracijsku politiku osoba s invaliditetom-(Vijeće Europe)
4. «European Convention on Human Rights»- (Vijeće Europe)
5. «European Social Charter» -(Vijeće Europe)
6. „Europska povelja o sudjelovanju mladih u životu općina i regija“ (Drž. zavod za zaštitu materinstva i mladeži,Zagreb)
7. „Europska unija u 10 lekcija“ –Pascal Fontaine (Ministarstvo za europske integracije Vlade RH)
8. «Konvencija UN pred vratima-promovirajmo se!» (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva)
9. „Mali leksikon europskih integrcija“ (Ministarstvo za europske integracije)
10.„Mladi u socijalnim akcijama“ (Demokratska inicijativa mladih Republike Austrije,Zagreb)
11.„100 pitanja o europskim integracijama“ (Ministarstvo za europske integracije vlade RH)
12.„SOS Telefon za žene s invaliditetom (SOIH)
13.„Što Hrvatskoj donosi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju“ (Ministarstvo za europske integracije)
14.„ Vodić za udruge u Europskoj uniji „ (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva )
15.«Zagrebačka deklaracija» (Povjerenstvo vlade RH za osobe s invaliditetom,Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti)
16.«Zaposlovanje invalidov v evropski uniji in v državah v tranziciji» (Zveza delovanih invalidov Slovenije)

BROŠURE: HRABRI TELEFON

1. .„Disciplina i vaše dijete“
2.„Djeca sama kod kuće-savjeti za roditelje“
3. „Djeca s poteškoćama u razvoju“
4. „ Hrabri telefon „ (Klinika za dječje bolesti ,Zagreb; psihotrauma centar )
5. „Internet“
6. „Kako biti dobar roditelj“
7. „Kako prepoznati seksualno zlostavljanje“
8. „Pazi lomljivo!“
9. „Prepoznajmo zlostavljanje“
10. „Seksualni razvoj djeteta“

 

LITERATURA ZA DJECU I KREATIVNO IZRAŽAVANJE

 

PRIRUČNICI ZA KREATIVNO IZRAŽAVANJE

1. „ Oblikovanje fimo mase" (Vegor – art )
2. «Oblikujmo žicu " ( Vegor – art )
3. „ Prirodni materijali " (Vegor – art )
4. „ Unikat " 14 različitih brojeva
5. "WESCO" - katalog s igračkama

SLIKOVNICE I LITERATURA ZA DJECU

1. „ Alice u zemlji čudesa " (Marjan knjiga)
2. „ Aladin " (Forum)
3. «Bontončić ili kako svima biti prijatelj» (HSUTI)
4. „Cerebralac ide u školu“ (Savez za cerebralnu i dječju paralizu Hrvatske)
5. „ Crvenkapica " („Forum“)
6. „ Čudesni svijetovi Walta Disneya – svijet novih granica“, Walt Disney
7. „ Čudesni svijet životinja “ ( Mladost )
8. „ Davor i njegov mali brat“(Naša djeca d.o.o Zagreb)
9. „Davor slavi rođendan“ (Naša djeca d.o.o Zagreb)
10. „ Dinosauri – predlošci za crtanje“ (Naša djeca d.o.o)
11. „ Dječje aktivnosti kroz godinu“ (Naša djeca d.o.o Zagreb)
12. „ Dječja naučna enciklopedija“ (Stvarnost )
13. „ En ten tini – dječje pjesmice i brojalice“ (Naša djeca d.o.o )
14. „ Farm " (Hinkler books)
15. „ Gledam,učim i vježbam – A,B,C“ (Lusio d.o.o)
16. „ Heidi je sretna“ („Naša djeca d.o.o“ Zagreb)
17. „ Heidi odlazi u tuđinu“(Naša djeca d.o.o Zagreb)
18. „ Heidi se vraća kući“ (Naša djeca d.o.o Zagreb)
19. „ Heidi u alpama „(Naša djeca d.o.o Zagreb)
20. „ Henry Dunant: ustanovitelj Crvenog križa čija je ljubav bližnjega pomogla milijunima“, Pam Brown („Illyricum“, Zagreb, 1993.)
21. „Hoću-mogu ;vježbe opažanja i grafomotorike za djecu od 4 do 7 godina“, Željka Vučinić (FoMa)
22. „ Igraj se i zabavi: blagdanske radosti „ (Naša djeca d.o.o)
23. „Igrajmo se i crtajmo – bajke 1“ (Znanje)
24. „ Igrajmo se i crtajmo – životinje 2“ (Znanje)
25. „ Ja učim oduzimanje " (Forum )
26. „ Ja učim tablicu množenja " (Naša djeca d.o.o )
27. „ Jedna godina sa Sarah Kay", Sarah Kay (Forum)
28. „ Join Us“, Gunter Gerngross , Herbert Puchta (Cambridge)
29. „ Kako naučiti oblike i boje“ (Naša djeca d.o.o.)
30. „ Kako naučiti računanje“, (Naša djeca d.o.o Zagreb)
31. „ Knjiga o džungli“ (Forum)
32. „ Krasna li dana !“,Sarah Kay (Forum)
33. „ Ku – ku, gdje si? Afričke životinje „ (Naša djeca d.o.o Zagreb)
34. „ Lutka iz kutka“, Anica – Ana Kraljević ( Naša djeca d. o. o )
35. „ Ljepotica i zvijer " (Forum)
36. „ Mačak u čizmama " (Forum)
37. „ Mala škola brojki „ (Egmont)
38. „ Mala škola:rječnik,pitanja i odgovori " (Forum)
39. „ Malbuh Mandala " (Swager & Steinlein Verlag)
40. .„Male lutkarske kuće – poticaj dječjem stvaralaštvu „ – Sonja Cacaj Ajh
41. „ Mali genijalci- igre i slagalice „ ( Mozaik knjiga )
42. „Mali princ „ – Antoine de Saint Exupery
43. „ Marljiva pčelica-učilica „ (Lusio)
44. „ Miffy i beba“ ,Dick Bruna (Golden marketing)
45. „ Mišica Milica „ ( Hrvatski crveni Križ )
46. „ Moje prve riječi –životinje „ (Lusio)
47. .„Moji prijatelji životinje 1 „ (Forum )
48. „Moji prijatelji životinje 4 „ ( Forum )
49. «Ne zovi me posebnim» - ( Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,Zagreb)
50. „ Okreni pa vidi u zoološkom vrtu „ (Naša djeca d.o.o )
51. „ Patuljkova učionica: koncentracija „(Mozaik knjiga)
52. „Pčelica Maja poziva na igru i učenje „ (Lusio)
53. „ Pepeljuga " (Forum)
54. „ Pet osjeta" (Profil International d.o.o.)
55. „Petar pan " (Forum)
56. „ Pitanja i odgovori: divlje životinje s naljepnicama „ (Naša djeca d.o.o Zagreb)
57. „ Pisanje – zbirka mala škola „ (Mozaik knjiga)
58. „ Pliva patka – pjesme i brojalice za najmlađe „ (Mozaik knjiga)
59. „ Poohova sviralica (Egmont)
60. „Pokaži što znaš;vježbenica za razvoj grafomotorike“, Vesna Hrvoj,Katica Puškarić (FoMa)
61. „ Povuci i vidi – zečićeva prva šetnja „, Josip Balaško (Naša djeca d.o.o )
62. „ Pripreme za školu – igralica i (m)učilica „ (Mozaik knjiga)
63. „ Proljetno čišćenje dvorišta „ (Hrvatski crveni Križ )
64. „ Prvi izbor „ ( Mozaik knjiga )
65. „ Santas suit ", Kate lee,Edward Eaves (Campbell Books)
66. „ Sanja ide k liječniku „ (Naša djeca d.o.o Zagreb)
67. „ Sanja smije spavati kod Ane „ (Naša djeca d.o.o Zagreb)
68. „Slagalica „ – Željka Živković i Sanja Brajković
69. „ Slikovnica s naljepnicama – sat „ (Forum)
70. „ Slova 2 „ ( Lusio d.o.o )
71. „ Slovarica „ (Forum)
72. „ Slovarica – učim pisati tiskana slova „ (Mozaik knjiga)
73. „Snjeguljica i sedam patuljaka " (Egmont d.o.o)
74. „ Sović Stašo „ ( Naklada Ljevak, Zagreb)
75. „ Spretne ruke „ – Nevenka Macolić (Školska knjiga , Zagreb )
76. „ Stanko stonoga „ ( Mozaik knjiga )
77. „ Sva djeca svijeta znaju koliko je sati! ", Filip Kozina
78. „ Svijet oko nas – enciklopedija za djecu i omladinu „ (Školska knjiga,Zagreb)
79. „ Što ću biti? Pomakni i otkrij „ (FORUM )
80. «Tekst Konvencije UN o pravima OSI namijenjen djeci» (Unicef)
81. „ Učiteljica sova- množenje „ (Naša djeca d.o.o Zagreb)
82. „ Učiteljica sova-zbrajanje i oduzimanje „ (Naša djeca d.o.o Zagreb)
83. „ Uvijek govori istinu " (AKD d.o.o.)
84. „ Velika božićna bajka-igraj i oboji „ (Forum)
85. „ Vrijeme i novac „ (Egmont)
86. “Vesela sveznalica;vježbenica“ , Željka Vučinić (FoMa)
87. „1,2,3 zabavimo se mi „ , Sanja Omerzo,Ivana Anzulović,Jasna Birtić (Alfej )
88. „ Zabavljajte se reciklirajući – ručni radovi za djecu "

Facebook podijeli