Voditeljica Stručne službe i projekata financiranih iz EU fondova:

Nives Mikulić, mag. međ. poslovanja                                                                                              

Administrator:

Lana Magdić, Vlatka Richter

Stručni suradnici iz Udruge:

 1. Zora Belanić - dipl. logoped
 2. Petra Pribolšan - dipl.učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom geografija
 3. Jasmina Car - fizioterapeut, magistra fizioterapije
 4. Mariana Maros - fizioterapeut u Mobilnom timu
 5. Magdalena Antić - radni terapeut
 6. Tia Spielberger - studentica socijalnog rada
 7. Petra Liber, univ.bacc.act.soc.
 8. Žarko Popov - dipl. logoped
 9. Juraj Pavković - koordinator za osobe s invaliditetom
 10. Tena Masnjak - dipl. psiholog
 11. Branka Kukovec - njegovatelj
 12. Višnja Božić Kušar - dipl. učiteljica

 

Bili su dio ekipe "Malog princa":

Srđana Šimac, Tihana Mihalj, Nikolina Miljan, Luka Škrgulja, Maja Dragija, Nikolina Vidović, Željana Tupek, Andrea Chircovici, Ružica Cunj, Iva Žmegač, Kristina Randić, Ana Bradić, Andreja Dubravec, Nikolina Brajković, Mark Tomaj, Daniel Hanžek, Ružica Magušić, Katarina Škorvaga, Danijela Fijala, Anita Loth, Katarina Tukec, Petra Šoštarčić, Maja Romanić, Andrea Čehko, Ana Gajčević, Jadranko Lisak, Sonja Lovrenović, Martina Šlopar, Ivana Šimić Forko, Željko Sajn, Ivana Zetica, Branka Diklić, Marina Ćosić, Biljana Hegol, Marinela Vrhovac, Matea Pribolšan 

 

Vanjski suradnici:

 1. Mario Mikac, dipl.ing. - Inventum informatičke usluge
 2. Nada Alić, dipl.oecc. - "Augural j.d.o.o."
Facebook podijeli